คอร์ส Revit & BIM

 • Revit Structure Basic 2019
 • Revit Structure Advance 2019
 • NAVISWORK MANAGE 2019
 • ROBOT STRUCTURE BASIC 2019
 • REVIT FOR FACTORY 2019 (BASIC - ADVANCE)
 • REVIT ARCHITECT 2019 (BASIC - INTERMEDIATE)
 • REVIT ARCHITECTURAL FAMILY 2019
 • REVIT สำหรับงานเขียนบ้านทรงล้านนา
 • Basic Dynamo for Creating Geometry
 • REVIT MEP BASIC 2019
 • Revit Architect Advance 2019
 • และอื่นๆ ... ยังมีอีกเรื่อยๆ

เคล็ดลับ การใช้โปรแกรม Revit อย่างง่ายๆ แต่ได้ผล

ตอนนี้! ในวงการก่อสร้าง ค้นพบว่า ... BIM (Building Information Modeling)
สามารถช่วยเพิ่ม ผลลัพธ์ของงานได้อย่างทรงพลัง !

Revit Structure

Revit Architect

จำนวนจำกัด! โปรโมชั่นเรียนบุฟเฟ่ เพียงปีละ 5400 บาท (รับ 100 คนเท่านั้น)

Case Study จาก UK พิสูจน์แล้ว
BIM สามารถช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาได้มากกว่า

According to a national BIM survey in the UK, the large-scale adoption of BIM is also helping the goverment to meet a number of strategic aims, including:

 • A 33% reduction in initial construction costs and built asset whole life cost.
 • A 50% reduction in bulid time from inception to completion.
 • A 50% reduction in greenhouse gas emissions from the built environment.
 • A 50% trade gap reduction between the import and export of construction materials and services

Reviews

Previous
Next

Discussion Board

ติดต่อสอบถาม & สมัครเรียนออนไลน์

Scroll to Top